Strona główna W górę Uczestnicy konkursu Laureaci Konkursu Program Finałów Finał Konkursu

 

Fundacja Deo et Patriae

 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

                                   

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 250/95/2, POLAND

tel. kom. +48 501 68 58 48, tel./fax +48 25 752 54 74

NIP: 822 229 55 20, Nr konta: 07 1240 2685 1111 0010 2609 1160

www.krapiecfoundation.com  deoetpatriae@krapiecfoundation.com

 

 

 

KONKURS 2010

 

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele

 

               

Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP ogłasza

 

 

 OGÓLNOPOLSKI KONKURS EDUKACYJNY

 z  cyklu Wielcy Polacy XX wieku

 

pod hasłem:

 

Profesor Mieczysław Albert Krąpiec OP - kapłan, filozof, pedagog, patriota niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej”.


 

 

Szanowni Dyrektorzy,

Nauczyciele Rodziny Szkół Jana Pawła II.

 

 

Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP ogłasza z dniem 01.01.2010 r. OGÓLNOPOLSKI KONKURS EDUKACYJNY pod hasłem: „Profesor Mieczysław Albert Krąpiec OP - kapłan, filozof, pedagog, patriota -niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej”.

 

 

Honorowy Patronat nad Konkursem objęli:

 

Prezydent Miasta Lublin                                  -        Adam Wasilewski

Marszałek Województwa Mazowieckiego    -        Adam Struzik

Lubelski Kurator Oświaty                                -        Krzysztof Babisz

Bp. Diecezji Drohiczyńskiej                            -        Antoni Dydycz

O.O Dominikanie z Lublina

 

Patronat medialny:

 

KATOLICKIE RADIO PODLASIE

RADIO LUBLIN

FUNDACJA DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE

RADIO NIEPOKALANÓW

FRANCISZKAŃSKA 3. PL

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół, noszących imię Jana Pawła II.

Celem konkursu jest zapoznanie uczniów i nauczycieli z Osobą i działalnością o. prof. Mieczysława Krąpca, człowieka bliskiemu sercu Ojca  Świętego Jana Pawła II.

          Konkurs ma przybliżyć zarówno uczniom jak i nauczycielom Osobę i dzieło tego niezwykłego Polaka. Zmarły 08.05.2008r o. prof. Mieczysław A.Krąpiec był niezwykłą postacią, którą powinniśmy poznać, a wskazówki zawarte w Jego rozlicznych dziełach, wykorzystać w nieustającym procesie wychowywania nowych pokoleń.

         Ojciec prof. Mieczysław Krąpiec był jednym z najwybitniejszych filozofów polskich. Założył Lubelską Szkołę Filozofii, która dziś jest na świecie jednym z nielicznych ośrodków filozofii realistycznej. Zainicjował wydanie pierwszej w Polsce Powszechnej Encyklopedii Filozofii i przewodniczył Komitetowi Naukowemu.

         To pięciokrotny rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego pozycję umocnił zarówno w kraju jak i na świecie umieszczając tym samym Lublin na naukowej mapie świata.

To wspaniały pedagog i wychowawca kilku pokoleń Polaków pokazujący, że (...) zasadniczą rolę wychowawczą i nauczycielską w wychowaniu człowieka odgrywa społeczność: rodzina, społeczność religijna, państwo – poprzez zespół szkół i obiektywnej nauki(...).

            To patriota zatroskany o zachowanie chrześcijańskiej tożsamości narodu wobec ówczesnych zagrożeń i o kształtowanie w młodych ludziach ducha patriotyzmu, który miłość ojczyzny łączył z otwarciem na ogólnoludzkie, ponadczasowe wartości.

          Patron Waszej Szkoły Jan Paweł II tak napisał w liście gratulacyjnym z okazji osiemdziesięciolecia urodzin tego skromnego Dominikanina: „ Ze swej strony w sposób szczególny dziękuję Ci za przyjaźń i życzliwość, jakiej zawsze doświadczałem".

 Konkurs rozpoczyna się 01.01.2010 r., a kończy 06.05.2010 r.

I etap:  konkurs wewnątrzszkolny   01.01.2010 r. – 31.03.2010r.

II etap: konkurs ogólnopolski w Lublinie 06.05.2010 r. – 07.05.2010r.
 

ZAWIADOMIENIE O KONKURSIE

INFORMACJE DLA KOORDYNATORÓW - pdf

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE ROCZNICOWE  - (pobierz plakat)

Strona główna W górę Uczestnicy konkursu Laureaci Konkursu Program Finałów Finał Konkursu