Strona główna W górę Patronat Finaliści szkolni Harmonogram Finałów Przykładowe pytania Materiały do konkursu Kalendarz 2011 Finał na Litwie Wspomnienia

 

 

II Ogólnopolski Konkurs Edukacyjny
o ojcu prof. Mieczysławie Albercie Krąpcu

KONKURS 2011

                     W dniu 04 maja 2011 przyjechało do Lublina ponad 60-ciu uczniów i nauczycieli-koordynatorów z polskich szkół ponadpodstawowych z Litwy, z Ukrainy oraz z Polski aby wziąć udział w Projekcie Edukacyjnym z cyklu: Wielcy Polacy XX wieku pod hasłem: Profesor Mieczysław Albert Krąpiec OP – kapłan, filozof, pedagog, patriota niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej”. Projekt z okazji 3 rocznicy śmierci i 90 rocznicy urodzin o. prof. Mieczysława A. Krąpca,  znanej postaci ze świata nauki nie tylko w Lublinie,  został przygotowany i  przeprowadzony przez Fundację Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP.

                    Projekt składał się z dwóch integralnych części. Część pierwsza - to Konkurs Edukacyjny z cyklu „Wielcy Polacy XX wieku”, pod hasłem: „Profesor Mieczysław Albert Krąpiec OP - kapłan, filozof, pedagog, patriota niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej.”  

Druga część Projektu - to wyjazd wszystkich Uczestników Konkursu w dniach  07-08 maja 2011r. na Ukrainę do Lwowa.

 

Celem Projektu było:

-  zainspirowanie Uczestników do dalszej nauki i osobistego rozwoju,

- zapoznanie z postacią, dorobkiem i działalnością prof. Mieczysława Alberta  Krąpca,

- poszerzenie  wiedzy historycznej, kulturowej i humanistycznej w kontekście filozofii, miasta Lublina, Lubelszczyzny  oraz  Kresów skąd pochodził patron Fundacji,

 

                Do Konkursu Edukacyjnego, który odbył się w dniach 05-06 maja 2011r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, przystąpiło 43 laureatów wyłonionych w maju 2011r. w eliminacjach wewnątrzszkolnych,  w szkołach polskich na  Litwie,  Ukrainie i w Polsce .

 

 Skład Komisji Konkursowej Ogólnopolskiego Konkursu w Lublinie:

 

1. s. prof. Zofia Zdybicka - przewodnicząca

2. dr Barbara Kiereś

3. ks. dr Tomasz Duma- sekretarz

4. o. Piotr Czerwonka OP

5. prof. Piotr S. Mazur  

                                                         

Komisja wyłoniła następujących finalistów:

 

I miejsce

Filip Głuch, Publiczne Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II,  Biała Podlaska

Nagroda: tygodniowy wyjazd narciarski dla ucznia i jego opiekuna we włoskie Dolomity + szkolenie narciarskie.

 

II miejsce

Joanna Żytek, XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki, Lublin

Nagroda: kamera panasonic

 

III miejsce

Michalina Pitucha, Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki,  Lublin

Nagroda: aparat fotograficzny z kartą  pamięci,

 

Wyróżnienia  -  elektroniczne ramki zdjęciowe  otrzymali:

1. Viktor Melnyk, Winnickie Obwodowe Dobroczynne Stowarzyszenie      „Świetlica Polska”, Ukraina

2. Luiza Stolarz, Publiczne Gimnazjum JP II,  Janów Lubelski,

3. Karol Karczewski  (najmłodszy uczestnik konkursu), Szkoła Podstawowa  Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II,   Międzyrzec Podlaski

 

Ponadto wszyscy Uczestnicy Projektu (uczniowie i koordynatorzy) zostali nagrodzeni książkami, albumami i dyplomami.

 

             Ogłoszenie wyników konkursowych zmagań oraz nagrodzenie Laureatów odbyło się na uroczystej Gali Finałowej 06 maja 2011r. w Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II. Uroczystościom towarzyszyły występy Chóru Akademickiego Uniwersytetu Przyrodniczego z Lublina oraz  Zespołu Tańca Ludowego "Leszczyniacy" ze Świdnika.

Pozostałe zdjęcia w Galerii

 

Archiwum Konkursu

 

Dwudniowy, edukacyjny wyjazd do  Lwowa

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem finałów

Semper Fidelis

 


Fundacja Deo et Patriae

 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

                                   

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 250/95/2, POLAND

tel. kom. +48 501 68 58 48, tel./fax +48 25 752 54 74

NIP: 822 229 55 20, Nr konta: 07 1240 2685 1111 0010 2609 1160

www.krapiecfoundation.com  deoetpatriae@krapiecfoundation.com

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele

 

               

Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP ogłasza

 

 

 OGÓLNOPOLSKI KONKURS EDUKACYJNY

 z  cyklu Wielcy Polacy XX wieku

 

pod hasłem:

 

Profesor Mieczysław Albert Krąpiec OP - kapłan, filozof, pedagog, patriota niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej”.

 

 

Konkurs przeznaczony jest:

- dla  uczniów ze szkół ponadpodstawowych noszących  imię Jana Pawła II, (gimnazja, licea, szkoły zawodowe)

- dla  uczniów z katolickich szkół ponadpodstawowych (gimnazja, licea, szkoły zawodowe),

- dla  uczniów polskich liceów na Litwie i Ukrainie.

 

Celem konkursu jest zapoznanie uczniów i nauczycieli z Osobą, działalnością i dorobkiem o. prof. Mieczysława Krąpca, człowieka bliskiemu sercu Ojca  Świętego Jana Pawła II. Konkurs ma przybliżyć zarówno uczniom jak i nauczycielom Osobę i dzieło tego niezwykłego Polaka.

 

Zmarły 08.05.2008r o. prof. Mieczysław A.Krąpiec był postacią, którą powinniśmy poznać, a wskazówki zawarte w Jego rozlicznych dziełach, wykorzystać w nieustającym procesie wychowywania nowych pokoleń.

 

Ojciec prof. Mieczysław Krąpiec był jednym z najwybitniejszych filozofów polskich. Założył Lubelską Szkołę Filozofii, która dziś jest na świecie jednym z nielicznych ośrodków filozofii realistycznej. Zainicjował wydanie pierwszej w Polsce Powszechnej Encyklopedii Filozofii i przewodniczył Komitetowi Naukowemu.

 

Ojciec prof. Mieczysław Krąpiec to pięciokrotny rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego pozycję umocnił zarówno w kraju jak i na świecie, umieszczając tym samym Lublin na naukowej mapie świata.

 

To wspaniały pedagog i wychowawca kilku pokoleń Polaków pokazujący, że (...) zasadniczą rolę wychowawczą i nauczycielską w wychowaniu człowieka odgrywa społeczność: rodzina, społeczność religijna, państwo – poprzez zespół szkół i obiektywnej nauki(...).

 

To patriota zatroskany o zachowanie chrześcijańskiej tożsamości narodu wobec ówczesnych zagrożeń, o kształtowanie w młodych ludziach ducha patriotyzmu, który miłość Ojczyzny łączył z otwarciem na ogólnoludzkie, ponadczasowe wartości.

 

Ojciec Święty Jan Paweł II tak napisał w liście gratulacyjnym z okazji osiemdziesięciolecia urodzin tego skromnego Dominikanina:

 

„Ze swej strony w sposób szczególny dziękuję Ci za przyjaźń i życzliwość, jakiej zawsze doświadczałem"

 

ZADANIA  DLA  KOORDYNATORA

 Szkoła, która zechce przystąpić do konkursu powinna wytypować Koordynatora
(dyrektor, nauczyciel, katecheta, pedagog)

 

 

1. Koordynator wypełnienia formularz zgłoszeniowy. (do pobrania u dołu strony)

 

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w wersji papierowej od 01.01.2011r. do 14.01.2011r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Fundacji: 

 

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 250/95/2  

lub faxem: +48 25 752 54 74

 

Wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego w w/w terminie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Szkoły do udziału w konkursie.

 

2. Na stronie internetowej Fundacji w zakładce: Konkurs 2011, znajdą Państwo niezbędne materiały źródłowe oraz zestaw tez do konkursu.  Zainteresowane Szkoły będą mogły zakupić także pakiet materiałów szkoleniowych: książki, płyty CD , które ułatwią uczniom  przygotowania.  Koszt pakietu  wynosi ok. 60 zł.

 

W oparciu o otrzymane tezy i posiadane materiały, Koordynator przygotowuje uczniów do wewnątrzszkolnego etapu konkursu.  Eliminacje wewnątrzszkolne muszą być przeprowadzone przez komisję w składzie: koordynator + członek komisji.

 

Sposób  przeprowadzenia eliminacji wewnątrzszkolnych zależy od Koordynatora.

 

3. Koordynator przesyła drogą elektroniczną na adres:  hstefanska@wp.pl  w nieprzekraczalnym terminie do   31.03.2011r   dane zwycięzcy  etapu wewnątrzszkolnego:

 

- imię i nazwisko ucznia,   

- adres zamieszkania,   

- PESEL,   

- nazwę szkoły,   

- klasę.

 

Szkołę może reprezentować tylko jeden uczeń.

 

4. Koordynator  lub  osoba  przez  niego  wskazana   przyjeżdża  ze  zwycięzcą  etapu  wewnątrzszkolnego na  Finał  Ogólnopolski   do  Lublina.

 

Ogólnopolski Finał Konkursu odbędzie się w dniach 05.05.2011r. - 06.05.2011r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II w Lublinie.

 

Na zwycięzców  Etapu Ogólnopolskiego, czekają wartościowe nagrody:

 

- obóz młodzieżowy w okresie letnim lub zimowym (do wyboru),

- wyjazd  na Ukrainę, m.in. do Lwowa   -  dla najlepszych laureatów i ich koordynatorów,

- aparaty fotograficzne,

- książki i albumy.

 

Uwaga :

W czasie trwania konkursu Fundacja zabezpiecza uczniom i Koordynatorom  noclegi, wyżywienie,  bilety wstępu do muzeów.

 

Szczegółowy harmonogram pobytu w Lublinie będzie do pobrania od 15.04.2011 r.

 

Wszystkie pytania dotyczące konkursu należy kierować pod adresem: hstefanska@wp.pl oraz pod numer telefonu:  kom.   +48 501 68 58 48     tel. stacjonarny   +48 25 752 54 74

 

WAŻNE:   Prosimy o przestrzeganie podanych terminów.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy:

- format .doc

- format zip.exe

- format .rar

Strona główna W górę Patronat Finaliści szkolni Harmonogram Finałów Przykładowe pytania Materiały do konkursu Kalendarz 2011 Finał na Litwie Wspomnienia