Strona główna
W górę
Galeria fotograficzna
Wschodnia Kantata
Patronat
Konkurs w Wilanowie
Złoczów - Ukraina
Równe - Ukraina
Konkurs w Mińsku Maz.
Konkurs w Lublinie

 

Fundacja Deo et Patriae

 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

                                   

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 250/95/2, POLAND

tel. kom. +48 501 68 58 48, tel./fax +48 25 752 54 74

NIP: 822 229 55 20, Nr konta: 07 1240 2685 1111 0010 2609 1160

www.krapiecfoundation.com  deoetpatriae@krapiecfoundation.com

 

 

 

Konkursy - 2013

Sprawozdanie z konkursu „Życie i działalności ojca prof. Mieczysława. A. Krąpca” dla polskich uczniów z Europy Wschodniej w Szkole w Wilanowie.

Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Rektor i Profesor KUL-u Ojciec Mieczysław A. Krąpiec –pedagog, kapłan, filozof, patriota niestrudzony w walce o zachowanie polskiej kultury humanistycznej” w Mińsku Mazowieckim.

Konkurs  „Polskie dziedzictwo narodowe na Kresach Wschodnich –  osoba i dzieło  ojca prof. Mieczysława A Krąpca” Sobotnia Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Równem - Ukraina.

Konkurs  „Polskie dziedzictwo narodowe na Kresach Wschodnich –  osoba i dzieło  ojca prof. Mieczysława A Krąpca” Sobotnia Szkoła Polskiej Mniejszości Narodowej w Złoczowie - Ukraina.

Powiatowy Konkurs Wiedzy „Młodzież Powiatu Mińskiego ambasadorem polskiego dziedzictwa narodowego na Kresach Wschodnich” w Mińsku Mazowieckim.

  

Honorowy Patronat nad Konkursem objęli:

J.M. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Starosta Powiatu Mińskiego – Antoni Jan Tarczyński

 

Międzyszkolny Konkurs Edukacyjny  pt.: "Ojciec Prof. Mieczysław A. Krąpiec - filozof i pedagog" w Lublinie.

Strona główna W górę Galeria fotograficzna Wschodnia Kantata Patronat Konkurs w Wilanowie Złoczów - Ukraina Równe - Ukraina Konkurs w Mińsku Maz. Konkurs w Lublinie