Strona główna
W górę
Konkurs 2020
Konkurs 2019
Konkursy 2018
Konkursy 2017
Konkursy 2016
Konkursy 2015
Konkursy 2014
Konkursy 2013
Konkurs 2012
Konkurs 2011
Konkurs 2010

"Veritas est adequatio rei et intellectus"

"Prawda polega na zgodności rzeczy i myśli"

Fundacja Deo et Patriae

 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP       

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 250/95/2, POLAND

tel. kom. +48 501 68 58 48, tel./fax +48 25 752 54 74

NIP: 822 229 55 20, Nr konta: 07 1240 2685 1111 0010 2609 1160

www.krapiecfoundation.com  deoetpatriae@krapiecfoundation.com

Konkurs 2017

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS EDUKACYJNY

WIELCY POLACY XX W.

ŚW. JAN PAWEŁ II , PROF. MIECZYSŁAW A. KRĄPIEC OP

W POSZUKIWANIU PRAWDY O CZŁOWIEKU I LUDZKIM DZIAŁANIU

 
 

Wyniki  Finału

VII Konkursu Edukacyjnego pod hasłem
Św. Jan Paweł II, prof. Mieczysław A. Krąpiec OP-
„W poszukiwaniu prawdy o człowieku i ludzkim działaniu”.

Który odbył się w dniu 8 maja 2017r na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

 I Miejsce

Dorota Przesmycka – XXI LO im. St. Kostki w Lublinie

Łukasz Sitkowski  - LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim

II Miejsce

Natalia Mazur - XXI LO im. St. Kostki w Lublinie

Joanna Garbacik – Publiczne Gimnazjum w Pruszynie

III Miejsce

Maria Bogusz – Salezjańskie LO w Mińsku Mazowieckim

Patryk Księżuk XVI LO im. St. Staszica w Warszawie

 Komisja Konkursowa obradowała  wg. kryteriów regulaminowych  w  składzie:

prof. dr hab. Barbara Kiereś – przewodnicząca

ks. dr Tomasz Duma

 Wszystkim Finalistom serdecznie gratulujemy!

FINALIŚCI

VII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO

WIELCY POLACY XX W.

ŚW. JAN PAWEŁ II , PROF. MIECZYSŁAW A. KRĄPIEC OP

W POSZUKIWANIU PRAWDY O CZŁOWIEKU I LUDZKIM DZIAŁANIU

 

 1. Natalia Biarda, Publiczne Gimnazjum w Pruszynie

 2. Adrianna Bielak, Publiczne Gimnazjum w Pruszynie

 3. Maria Bogusz, Salezjańskie LO w Mińsku Mazowieckim

 4. Aleksandra Brzoza, Publiczne Gimnazjum, Jedlnia-Letnisko

 5. Joanna Garbacik, Publiczne Gimnazjum w Pruszynie

 6. Patryk Księżuk, XVI LO im. S. Staszica w Warszawie

 7. Natalia Mazur, XXI LO im. S. Kostki w Lublinie

 8. Aleksander Mielnikow, Międzynarodowe LO Meridian w Warszawie

 9. Dorota Przesmycka, XXI LO im. S. Kostki w Lublinie

 10. Wiktoria Sałek, Publiczne Gimnazjum, Jedlnia-Letnisko

 11. Łukasz Sitkowski, LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz.

 12. Paulina Warchoł, Publiczne Gimnazjum, Jedlnia-Letnisko

Serdecznie gratulujemy!

 

Organizator

Fundacja Deo et Patriae

im. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP.

Współorganizatorzy

Polskie Towarzystwo Filozofii Systematycznej

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Katedra Metafizyki

Adresaci konkursu

Uczniowie i nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

Cele konkursu

 1. Zainteresowanie uczniów filozofią jako umiłowaniem mądrości.

 2. Przybliżenie młodzieży wiedzy o człowieku, rodzinie i narodzie w perspektywie filozofii klasycznej (poszukiwanie prawdy).

 3. Upowszechnienie przesłania dwóch wielkich Polaków: Jana Pawła II,  i prof. Mieczysława A. Krąpca OP.

 4. Wspieranie nauczycieli wdrażających edukację filozoficzną w gimnazjum i liceum.

Przedmiot oceny konkursowej

 Etap I

pisemna praca konkursowa oceniania pod względem: znajomości treści filozoficznych związanych z wybranym tematem, umiejętności formułowania wypowiedzi i wykorzystania literatury źródłowej.

 Etap II

odpowiedź ustna na trzy pytania dotyczące postaci tytułowych Konkursu, oceniana pod kątem znajomości ich życiorysów i dorobku, rozumienia podstawowych pojęć filozofii klasycznej oraz umiejętności formułowania odpowiedzi.

Zaktualizowana "Literatura obowiązująca".

 

K. Wojtyła Rozważania o istocie człowieka

Lublin 2016 (cała książka)

K. Wojtyła

Miłość i odpowiedzialność (wybrane rozdziały) Lublin 2001, rozdz II (Osoba a miłość, s. 67-126) 

 M. Krąpiec

Rozmowy o człowieku

Lublin (całość) [książka]

M. Krąpiec

Człowiek jako osoba (wybrane rozdziały)

Lublin 2005, rozdz. III (Osoba ludzka, s.113-145) i rozdz. V (Człowiek twórcą kultury, s. 163-202)[książka]

Jan Paweł II

Encyklika Fides et Ratio (wybrane rozdziały)

Fides et ratio: 

Człowiek to ten, kto zna samego siebie "Fides et ratio"

nr 1 i wprowadzenie: "Poznaj samego siebie" 

nr 2 -  Szczególna odpowiedzialnościa Koscioła jest diakonia prawdy. 

nr 3 -  Filozofia to jeden ze sposobów poznawania prawdy. 

nr 8-9 Oprócz poznania właściwego ludzkiemu rozumowiu istnieje poznanie właściwe wierze.  

 nr 11-12  - Ludzka i Boża prawda ma wymiar historyczny: czas i historia prowadzą do pełnej prawdy. 

nr 14-15  O znaczeniu Objawienia dla wiedzy filozoficznej. 

nr 25 Poszukiwanie prawdy jest wszczepione w naturę człowieka. 

nr 26-27.  Każdy człowiek pod postacią pytania o sens życia szuka prawdy uniwersalnej i absolutnej. 

nr 75-77  Trzy podstawowe typy refleksji filozoficznej z punktu widzenia jej relacji do wiary chrześcijańskiej. 

nr 81-83  Współczesny kryzys sensu wzywa filozofię, aby odzyskała swój wymiar mądrościowy, obiektywny i metafizyczny.

 

Struktura i przebieg Konkursu - Etap I

Etap I:

1.    Dyrektor szkoły powołuje koordynatora szkolnego. Koordynator wysyła formularz zgłaszający placówkę do Konkursu oraz pośredniczy w kontakcie pomiędzy szkołą i organizatorami Konkursu.

2.    Uczeń, pod kierunkiem nauczyciela - opiekuna przygotowuje pisemną pracę.

3.    Koordynator szkolny wysyła w wersji elektronicznej prace konkursowe wraz z formularzem zgłaszającym uczniów.

4.    Z jednej szkoły do konkursu może przystąpić dowolna ilość uczniów.

Uczniowie przygotowują pracę pisemną (do 5 stron A4, czcionka 12 pt.) na temat: W POSZUKIWANIU PRAWDY O CZŁOWIEKU I LUDZKIM DZIAŁANIU -  WG. JANA PAWŁA II  I PROF. MIECZYSŁAWA A. KRĄPCA OP.

Kryteria oceny prac etapu I (łącznie 35 pkt.):

 • Ujęcie wybranego tematu w oparciu o dzieła dwóch postaci. (10 pkt.)

 • Umiejętność korzystania ze źródeł i argumentacja. (10 pkt.)

 • Własne przemyślenia i oryginalność ujęcia tematu. (10 pkt.)

 • Poprawność językowa i stylistyczna. (5 pkt.)

Prace konkursowe I etapu ocenia Komisja Konkursowa w Warszawie w składzie ustalonym przez Wiceprezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Filozofii Systematycznej dr Tomasza Bartla.

Struktura i przebieg Konkursu - Etap II

Etap II:

1.    Autorzy 12 najlepszych prac wyłonionych w etapie I przyjeżdżają na finały do Lublina pod opieką ustalonych opiekunów. Pobyt finansuje Fundacja Deo et Patriae.

2.    Uczestnicy biorą udział w finale konkursu odbywającym się na forum uczestników i opiekunów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

3.    Każdy finalista odpowiada na trzy pytania biograficzne dotyczące postaci wiodących Konkursu:

o   do pracy pisemnej etapu I, będące nawiązaniem do treści podjętych przez uczestnika,

o   pytanie problemowe dotyczące nauczania postaci wiodących.

Kryteria oceny wypowiedzi ustnych etapu II:

1.    pytanie biograficzne –  10 pkt.;

2.    pytanie do pracy – 20 pkt.;

3.    precyzja wypowiedzi i argumentacja (15);

4.    styl wypowiedzi (5);

5.    pytanie problemowe – 20 pkt.;

6.    precyzja wypowiedzi i argumentacja (15);

7.    styl wypowiedzi (5);

Pytania do etapu II przygotowuje i ocenia Komisja Konkursowa z KUL w składzie ustalonym przez Przewodniczącego Rady Fundacji Deo et Patriae, Kierownika Katedry Metafizyki KUL, ks. prof. dr hab. Andrzeja Maryniarczyka.

 Laureatami zostaje 3 uczniów z najlepszym wynikiem w finale II etapu.

Terminarz Konkursu

Nagrody

 • I, II, III miejsce – sprzęt elektroniczny,

 • dla wszystkich finalistów - nagrody książkowe.

Ważne:

 • Uczestnicy finału konkursu powinni być zaopatrzeni w legitymację szkolną.

 • Wyniki konkursu zatwierdzone przez Komisje Konkursowe są ostateczne.

Pobyt ucznia wraz z nauczycielem - opiekunem w Lublinie (ubezpieczenie, nocleg, wyżywienie, wejścia do obiektów zabytkowych) finansowany jest przez Fundację Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP.

UWAGA!

Nauczycieli i uczniów zapraszamy 04.03.2017 do Lublina na warsztaty filozoficzne przygotowujące do  konkursu. Warsztaty organizuje  Katedra Metafizyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  w Lublinie.

Szkoła może zamówić pakiet materiałów źródłowych. Informacje o cenie i zawartości pakietu będą dostępne na stronie internetowej konkursu w grudniu 2016 r. Zapotrzebowanie na pakiet można złożyć poprzez formularz zgłaszający szkołę do konkursu lub drogą mailową.

Dane kontaktowe do organizatora Konkursu:

Kontakt telefoniczny:

Hanna Stefańska, Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP tel. 501 68 58 48

Adres elektroniczny:

konkurs.filozoficzny@krapiecfoundation.com

Adres pocztowy:

Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

ul. Warszawska 250/95/2

05-300 Mińsk Mazowiecki

Pobierz

Regulamin i formularze zgłoszeń:

 1. Regulamin konkursu - pdf

 2. Formularz zgłoszenia szkoły - doc

 3. Formularz zgłoszenia uczniów - doc

 

Strona główna W górę Konkurs 2020 Konkurs 2019 Konkursy 2018 Konkursy 2017 Konkursy 2016 Konkursy 2015 Konkursy 2014 Konkursy 2013 Konkurs 2012 Konkurs 2011 Konkurs 2010