Strona główna
W górę
Laureaci 2018
Zaproszenie

"Veritas est adequatio rei et intellectus"

"Prawda polega na zgodności rzeczy i myśli"

Fundacja Deo et Patriae

 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP       

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 250/95/2, POLAND

tel. kom. +48 501 68 58 48, tel./fax +48 25 752 54 74

NIP: 822 229 55 20, Nr konta: 07 1240 2685 1111 0010 2609 1160

www.krapiecfoundation.com  deoetpatriae@krapiecfoundation.com

Konkurs 2018

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS EDUKACYJNY

WIELCY POLACY XX W.

OJCIEC MIECZYSŁAW A. KRĄPIEC OP

W SŁUŻBIE FILOZOFII, UNIWERSYTETU, KOŚCIOŁA I NARODU

(w 100 rocznicę odzyskania przez polskę niepodległości  i powstania katolickiego  uniwersytetu  lubelskiego  jana pawła ii)

Organizator

Fundacja Deo et Patriae

im. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP.

Współorganizatorzy

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Katedra Metafizyki

Zwycięzcy I Etapu Konkursu

Organizatorzy Konkursu mają przyjemność ogłosić wyniki I Etapu VIII Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego "Wielcy Polacy XX w. Ojciec Mieczysław Krąpiec OP w Służbie Filozofii, Uniwersytetu, Kościoła i Narodu"

Szkoły licealne:

 • Burliga Wojciech-XLII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie

 • Cięszczyk Adrianna-XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

 • Duda Zuzanna - XLII Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie

 • Dudzińska Paulina-Zespół Szkol im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim

 • Franczak Paweł-XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

 • Kaim Angelika-Zespół Szkol im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim

 • Skalska Dominika-XXI Liceum Ogólnokształcące im. św. Stanisława Kostki w Lublinie

Szkoły Gimnazjalne:

 • Biarda Natalia-Szkoła Podstawowa/Gimnazjum im. płk. L. Lisa-Kuli w Pruszynie

 • Bielak Adrianna - Szkoła Podstawowa/Gimnazjum im. płk. L. Lisa-Kuli w Pruszynie

 • Garbacik Joanna - Szkoła Podstawowa/Gimnazjum im. płk. L. Lisa-Kuli w Pruszynie

 • Grabowska Zuzanna - Publiczna Szkoła Podstawowa/Gimnazjum im. Marszalka J. Piłsudskiego w Jedlni-Letnisko

 • Konys Zuzanna - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Szczecinie

 • Szelkowski Mateusz-Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie

 • Wosztyl Piotr - Publiczna Szkoła Podstawowa/Gimnazjum im. Marszalka J. Piłsudskiego w Jedlni-Letnisko

Prace oceniała Komisja pod przewodnictwem Ks. Prof. Andrzeja Maryniarczyka, postanowieniem której, ze względu na wyrównany poziom, jest aż po siedmiu finalistów.

Do zobaczenia 07 maja 2018 r. na katolickiej Alma Mater w Lublinie!

Serdecznie gratulujemy!

Cele konkursu

 • Zainteresowanie uczniów filozofią jako umiłowaniem mądrości.

 • Przybliżenie młodzieży historii powstania Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Upowszechnienie osoby prof. Mieczysława A. Krąpca OP szczególnie w kontekście Jego heroicznej walki o zachowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 • Przybliżenie młodzieży wiedzy historycznej dotyczącej odzyskania przez Polskę niepodległości.

 • Wspieranie nauczycieli wdrażających edukację filozoficzną w szkołach ponadpodstawowych.

Przedmiot oceny konkursowej

 Etap I

Pisemna praca konkursowa oceniania pod względem: znajomości treści związanych z tematem, umiejętności formułowania wypowiedzi oraz wykorzystania literatury źródłowej. Prace konkursowe I etapu ocenia Komisja Konkursowa pod przewodnictwem ks. Prof. A. Maryniarczyka w Katedrze Metafizyki KUL.

 Etap II

Test sprawdzający podstawową wiedzę filozoficzną, historyczną i biograficzną w wyznaczonym zakresie. Pytania do Testu przygotowuje oraz Test ocenia Komisja Konkursowa pod przewodnictwem ks. Prof. A.Maryniarczyka w Katedrze Metafizyki KUL.

Lektura obowiązująca

Szkoła może zamówić pakiet materiałów źródłowych - cena 43.10 zł Zapotrzebowanie na pakiet można złożyć poprzez formularz zgłaszający szkołę do konkursu.

Struktura i przebieg Konkursu - Etap I

Etap I:

1.    Dyrektor szkoły powołuje koordynatora szkolnego.

2. Koordynator wysyła formularz zgłaszający placówkę do Konkursu oraz pośredniczy w kontakcie pomiędzy szkołą i organizatorami Konkursu.

3. Uczeń, pod kierunkiem nauczyciela - opiekuna przygotowuje pisemną pracę. Koordynator szkolny wysyła w wersji elektronicznej prace konkursowe.

4.    Z jednej szkoły do konkursu może przystąpić dowolna ilość uczniów.

Uwaga:

Uczniowie przygotowują pracę pisemną (do 5 stron A4, czcionka 12 pt) na temat: „Ojciec Mieczysław A. Krąpiec w służbie Filozofii, Uniwersytetu, Kościoła i Narodu. W 100 rocznicę odzyskania niepodległości i powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.”

Praca powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, do której chodzi klasy oraz nazwę szkoły.

Struktura i przebieg Konkursu - Etap II

Etap II:

Autorzy 12 najlepszych prac wyłonionych w I etapie dla obu kategorii, przyjeżdżają na finały do Lublina na KUL, gdzie przystąpią do Testu. Na zwycięstwo w Konkursie składają się wyniki dwóch etapów Konkursu. Do Lublina uczestnicy przyjeżdżają pod opieką opiekunów. Pobyt finansuje Fundacja Deo et Patriae.

Laureatami Konkursu zostaje 3 uczniów z każdej kategorii z najlepszymi wynikami I i II etapu.

Terminarz Konkursu

Nagrody

Dla Finalistów Konkursu Kategorii I i II I miejsce – sprzęt elektroniczny II, III miejsce – albumy i książki dla wszystkich finalistów dyplomy

UWAGA!

 • Uczestnicy finału Konkursu powinni być zaopatrzeni w legitymację szkolną.

 • Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

 • Pobyt ucznia wraz z nauczycielem - opiekunem w Lublinie (nocleg, wyżywienie, wejścia do obiektów zabytkowych) finansowany jest przez Fundację Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

Dane kontaktowe do organizatora Konkursu:

Kontakt telefoniczny:

Hanna Stefańska, Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP tel. 501 68 58 48

Adres elektroniczny:

konkurs.filozoficzny@krapiecfoundation.com

Adres pocztowy:

Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

ul. Warszawska 250/95/2

05-300 Mińsk Mazowiecki

Pobierz

Regulamin i formularze zgłoszeń:

 1. Regulamin konkursu - pdf

 2. Formularz zgłoszenia szkoły - doc

 

Strona główna W górę Laureaci 2018 Zaproszenie