Strona główna
W górę
Konkursy 2018
Konkursy 2017
Konkursy 2016
Konkursy 2015
Konkursy 2014
Konkursy 2013
Konkurs 2012
Konkurs 2011
Konkurs 2010

"Veritas est adequatio rei et intellectus"

"Prawda polega na zgodności rzeczy i myśli"

Fundacja Deo et Patriae

 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP       

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 250/95/2, POLAND

tel. kom. +48 501 68 58 48, tel./fax +48 25 752 54 74

NIP: 822 229 55 20, Nr konta: 07 1240 2685 1111 0010 2609 1160

www.krapiecfoundation.com  deoetpatriae@krapiecfoundation.com

Konkurs 2018

VIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS EDUKACYJNY

WIELCY POLACY XX W.

OJCIEC MIECZYSŁAW A. KRĄPIEC OP

W SŁUŻBIE FILOZOFII, UNIWERSYTETU, KOŚCIOŁA I NARODU

(w 100 rocznicę odzyskania przez polskę niepodległości  i powstania katolickiego  uniwersytetu  lubelskiego  jana pawła ii)

Organizator

Fundacja Deo et Patriae

im. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP.

Współorganizatorzy

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Katedra Metafizyki

Adresaci konkursu

Uczniowie i nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Serdecznie zapraszamy!

Cele konkursu

  • Zainteresowanie uczniów filozofią jako umiłowaniem mądrości.

  • Przybliżenie młodzieży historii powstania Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie. Upowszechnienie osoby prof. Mieczysława A. Krąpca OP szczególnie w kontekście Jego heroicznej walki o zachowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

  • Przybliżenie młodzieży wiedzy historycznej dotyczącej odzyskania przez Polskę niepodległości.

  • Wspieranie nauczycieli wdrażających edukację filozoficzną w szkołach ponadpodstawowych.

Przedmiot oceny konkursowej

 Etap I

Pisemna praca konkursowa oceniania pod względem: znajomości treści związanych z tematem, umiejętności formułowania wypowiedzi oraz wykorzystania literatury źródłowej. Prace konkursowe I etapu ocenia Komisja Konkursowa pod przewodnictwem ks. Prof. A. Maryniarczyka w Katedrze Metafizyki KUL.

 Etap II

Test sprawdzający podstawową wiedzę filozoficzną, historyczną i biograficzną w wyznaczonym zakresie. Pytania do Testu przygotowuje oraz Test ocenia Komisja Konkursowa pod przewodnictwem ks. Prof. A.Maryniarczyka w Katedrze Metafizyki KUL.

Lektura obowiązująca

Szkoła może zamówić pakiet materiałów źródłowych - cena 43.10 zł Zapotrzebowanie na pakiet można złożyć poprzez formularz zgłaszający szkołę do konkursu.

Struktura i przebieg Konkursu - Etap I

Etap I:

1.    Dyrektor szkoły powołuje koordynatora szkolnego.

2. Koordynator wysyła formularz zgłaszający placówkę do Konkursu oraz pośredniczy w kontakcie pomiędzy szkołą i organizatorami Konkursu.

3. Uczeń, pod kierunkiem nauczyciela - opiekuna przygotowuje pisemną pracę. Koordynator szkolny wysyła w wersji elektronicznej prace konkursowe.

4.    Z jednej szkoły do konkursu może przystąpić dowolna ilość uczniów.

Uwaga:

Uczniowie przygotowują pracę pisemną (do 5 stron A4, czcionka 12 pt) na temat: „Ojciec Mieczysław A. Krąpiec w służbie Filozofii, Uniwersytetu, Kościoła i Narodu. W 100 rocznicę odzyskania niepodległości i powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.”

Praca powinna zawierać imię i nazwisko ucznia, do której chodzi klasy oraz nazwę szkoły.

Struktura i przebieg Konkursu - Etap II

Etap II:

Autorzy 12 najlepszych prac wyłonionych w I etapie dla obu kategorii, przyjeżdżają na finały do Lublina na KUL, gdzie przystąpią do Testu. Na zwycięstwo w Konkursie składają się wyniki dwóch etapów Konkursu. Do Lublina uczestnicy przyjeżdżają pod opieką opiekunów. Pobyt finansuje Fundacja Deo et Patriae.

Laureatami Konkursu zostaje 3 uczniów z każdej kategorii z najlepszymi wynikami I i II etapu.

Terminarz Konkursu

Nagrody

Dla Finalistów Konkursu Kategorii I i II I miejsce – sprzęt elektroniczny II, III miejsce – albumy i książki dla wszystkich finalistów dyplomy

UWAGA!

  • Uczestnicy finału Konkursu powinni być zaopatrzeni w legitymację szkolną.

  • Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

  • Pobyt ucznia wraz z nauczycielem - opiekunem w Lublinie (nocleg, wyżywienie, wejścia do obiektów zabytkowych) finansowany jest przez Fundację Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

Dane kontaktowe do organizatora Konkursu:

Kontakt telefoniczny:

Hanna Stefańska, Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP tel. 501 68 58 48

Adres elektroniczny:

konkurs.filozoficzny@krapiecfoundation.com

Adres pocztowy:

Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

ul. Warszawska 250/95/2

05-300 Mińsk Mazowiecki

Pobierz

Regulamin i formularze zgłoszeń:

  1. Regulamin konkursu - pdf

  2. Formularz zgłoszenia szkoły - doc

 

Strona główna W górę Konkursy 2018 Konkursy 2017 Konkursy 2016 Konkursy 2015 Konkursy 2014 Konkursy 2013 Konkurs 2012 Konkurs 2011 Konkurs 2010