Strona główna
W górę
Konkurs2019
Konkursy 2018
Konkursy 2017
Konkursy 2016
Konkursy 2015
Konkursy 2014
Konkursy 2013
Konkurs 2012
Konkurs 2011
Konkurs 2010

"Veritas est adequatio rei et intellectus"

"Prawda polega na zgodności rzeczy i myśli"

Fundacja Deo et Patriae

 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP       

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 250/95/2, POLAND

tel. kom. +48 501 68 58 48, tel./fax +48 25 752 54 74

NIP: 822 229 55 20, Nr konta: 07 1240 2685 1111 0010 2609 1160

www.krapiecfoundation.com  deoetpatriae@krapiecfoundation.com

Konkurs 2019

IX  ogólnopolski  konkurs  edukacyjny
wielcy polacy xx w.

Nauczyciele heroizmu:

św. Jan Paweł II,    kard.  Stefan Wyszyński,   Mieczysław A. Krąpiec OP

(w trosce o narodową i chrześcijańską tożsamość młodzieży)

Organizator

Fundacja Deo et Patriae

im. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP.

Współorganizatorzy

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Katedra Metafizyki

Adresaci Konkursu

Uczniowie i Nauczyciele Szkół Gimnazjalnych oraz Uczniowie i Nauczyciele Szkół Ponadgimnazjalnych.

Cele konkursu

 • Zainteresowanie uczniów filozofią jako umiłowaniem mądrości.

 • Przybliżenie młodzieży historii powstania Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie.

 • Upowszechnienie osoby prof. Mieczysława A. Krąpca OP szczególnie w kontekście Jego heroicznej walki o zachowanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

 • Wspieranie nauczycieli wdrażających edukację filozoficzną w szkołach ponadpodstawowych.

Sposób przeprowadzenia Konkursu

 Konkurs przeprowadzony zostanie za pomocą platformy edukacyjnej Kahoot.

Konkurs zostanie poprzedzony Warsztatami Filozoficznymi
z uwzględnieniem tematyki konkursowej.

Lektura obowiązująca

 1. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków: Znak 2005.

 2. Stefan Kardynał Wyszyński, Kamienie wołać będą, Warszawa 1984.

 3. Mieczysław Albert Krąpiec, Rozważania o wychowaniu, Lublin 2010.

Struktura i przebieg Konkursu

 1. Dyrektor szkoły powołuje koordynatora szkolnego. Koordynator wysyła formularz zgłaszający placówkę do Konkursu

 2. Koordynator zobowiązany jest pośredniczyć w kontakcie pomiędzy szkołą i organizatorami Konkursu.

 3. Uczestnicy Konkursu razem z koordynatorem przyjeżdżają do Lublina na KUL.

WAŻNE

Uczestnicy finału Konkursu powinni być zaopatrzeni w telefon
z aplikacją Kahoot.

Terminarz Konkursu

Do 18.03.2019 - zgłoszenie szkół do udziału w konkursie. Koordynator szkolny wypełnia Formularz zgłoszenia szkoły  i przesyła go w  wersji elektronicznej na adres:   konkurs.filo2019@gmail.com                                                        

Do 29.04.2019  - zgłoszenie uczestników  warsztatów i Konkursu  (imię, nazwisko,  klasa, nazwa szkoły) na adres konkurs.filo2019@gmail.com  

24.05.2019  godz. 10.00- 13.00   Warsztaty Filozoficzne,    miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

24.05.2019  godz. 14.00 – 16.00 Konkurs Edukacyjny i ogłoszenie wyników,  miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Nagrody

Dla Finalistów Konkursu:

I miejsce – 800 zł

II miejsce - 600 zł

III miejsce - 400 zł

Wszyscy finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy.

UWAGA!

 • Uczestnicy finału Konkursu powinni być zaopatrzeni w legitymację szkolną.

 • Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

 • Uczestnicy przyjeżdżają do Lublina pod opieką opiekunów.

 • Dla Uczestników z odległych od Lublina miejscowości nocleg z wyżywieniem 23.05.2019. na koszt Fundacji Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP.

Dane kontaktowe do organizatora Konkursu:

Kontakt telefoniczny:

Hanna Stefańska, Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP tel. 501 68 58 48

Adres elektroniczny:

konkurs.filo2019@gmail.com

Adres pocztowy:

Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

ul. Warszawska 250/95/2

05-300 Mińsk Mazowiecki

Pobierz

Regulamin i formularze zgłoszeń:

 1. Regulamin konkursu - pdf

 2. Formularz zgłoszenia szkoły - doc

 

Strona główna W górę