Strona główna
Konkurs 2020
Konkurs 2019
Konkursy 2018
Konkursy 2017
Konkursy 2016
Konkursy 2015
Konkursy 2014
Konkursy 2013
Konkurs 2012
Konkurs 2011
Konkurs 2010

 

"Veritas est adequatio rei et intellectus"

"Prawda polega na zgodności rzeczy i myśli"

Fundacja Deo et Patriae

 im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP       

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 250/95/2, POLAND

tel. kom. +48 501 68 58 48, tel./fax +48 25 752 54 74

NIP: 822 229 55 20, Nr konta: 07 1240 2685 1111 0010 2609 1160

www.krapiecfoundation.com  deoetpatriae@krapiecfoundation.com

Konkurs 2020

X  ogólnopolski  konkurs  edukacyjny
wielcy polacy xx w.

"Nauczyciele godności człowieka:

św. Jan Paweł II, kard.  Stefan Wyszyński, Mieczysław A. Krąpiec OP"

Organizator

Fundacja Deo et Patriae

im. Prof. Mieczysława Alberta Krąpca OP.

Współorganizatorzy

Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Katedra Metafizyki

Adresaci Konkursu

Uczniowie i Nauczyciele Szkół Gimnazjalnych oraz Uczniowie i Nauczyciele Szkół Ponadpodstawowych

Cele konkursu

 1. Zainteresowanie uczniów filozofią jako umiłowaniem mądrości.

 2. Przybliżenie młodzieży historii powstania Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie.

 3. Upowszechnienie życia i twórczości Karola Wojtyły, Stefana Wyszyńskiego, Mieczysława Krąpca, szczególnie ich troski o godność człowieka.

 4. Wspieranie nauczycieli wdrażających edukację filozoficzną w szkołach ponadpodstawowych.

Sposób przeprowadzenia Konkursu

Konkurs zostanie poprzedzony warsztatami filozoficznymi
z uwzględnieniem tematyki konkursowej.

Lektura obowiązująca

 1. Jan Paweł II, Redemptor hominis, wiele wydań.

 2. Stefan Kardynał Wyszyński, Kimże jest człowiek, Warszawa 1987, rozdział III, s. 79-143.

 3. Mieczysław A. Krąpiec, Człowiek jako osoba, Lublin 2005, rozdział IV.

 4. Mieczysław A. Krąpiec, op.cit. rozdział VII, VIII, s. 147-161, 223-271.

Struktura i przebieg Konkursu

 1. Dyrektor szkoły powołuje koordynatora szkolnego. Koordynator wysyła formularz zgłaszający placówkę do Konkursu,a w kolejnym terminie - wysyła informację dotyczącą liczby uczestników Warsztatów i Konkursu.

 2. Koordynator zobowiązany jest pośredniczyć w kontakcie pomiędzy szkołą i organizatorami Konkursu.

 3. Uczestnicy Konkursu przyjeżdżają do Lublina pod opieką koordynatora lub innego pełnoletniego opiekuna.

WAŻNE

Uczestnicy finału Konkursu powinni być zaopatrzeni w telefon
z aplikacją Kahoot.

Terminarz Konkursu

Do 30.03.2020 Do 27.04.2020 r. - zgłoszenie szkół do udziału w konkursie. Koordynator szkolny wypełnia Formularz zgłoszenia szkoły  i przesyła go w  wersji elektronicznej na adres:   konkurs.filo2019@gmail.com                                       

Do 27.04.2020  - zgłoszenie uczestników  warsztatów i Konkursu  (imię, nazwisko,  klasa, nazwa szkoły) na adres konkurs.filo2019@gmail.com  

25.05.2020:

 • godz. 09.30-10.00 rejestracja uczestników Warsztatów i Konkursu; Katolicki Uniwersytet Lubelski,

 • godz. 10.00-13.00   Warsztaty Filozoficzne,    miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • godz. 14.00–16.00 Konkurs Edukacyjny i ogłoszenie wyników,  miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Fundacja Deo et Patriae zwraca koszty jednego noclegu
w Hostelu „Cent” ul. Ewangelicka 6

Uczestnicy Konkursu, którzy zechcą nocować w Lublinie z 24 na 25 maja 2020 r., są zobowiązani w terminie do 15 maja dokonać przedpłaty za nocleg (1 doba 45 zł ) w hostelu „Cent” u. Ewangelicka 6

Tel. 665 777 030

Strona www.centhostel.pl

Fundacja nie ponosi kosztów noclegu w przypadku rezygnacji ucznia/opiekuna  z uczestniczenia w Warsztatach i Konkursie.

Nagrody

Dla Finalistów Konkursu:

I miejsce – 800 zł

II miejsce - 600 zł

III miejsce - 400 zł

Wszyscy finaliści otrzymają pamiątkowe dyplomy.

UWAGA!

 • Uczestnicy finału Konkursu powinni być zaopatrzeni w legitymację szkolną.

 • Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

Dane kontaktowe do organizatora Konkursu

Kontakt telefoniczny:

Hanna Stefańska, Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP tel. 501 68 58 48

Adres elektroniczny:

konkurs.filo2019@gmail.com

Adres pocztowy:

Fundacja Deo et Patriae im. prof. Mieczysława A. Krąpca OP

ul. Warszawska 250/95/2

05-300 Mińsk Mazowiecki

Pobierz

Regulamin i formularze zgłoszeń:

 1. Regulamin konkursu - pdf

 2. Formularz zgłoszenia szkoły.

 

Strona główna Konkurs 2020 Konkurs 2019 Konkursy 2018 Konkursy 2017 Konkursy 2016 Konkursy 2015 Konkursy 2014 Konkursy 2013 Konkurs 2012 Konkurs 2011 Konkurs 2010